PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Zapraszamy do skorzystania z oferowanych przez nasz urząd usług za pośrednictwem Internetu.

 Daj się znaleźć Pracodawcy!
Dodaj swoje CV do naszej bazy!
 Znajdź pracownika dla swojej firmy!
Stwórz CV on-line! Najnowsze oferty pracy prosto na Twoją komórkę!
Wypełnij kartę rejestracyjną on-line! Pracodawco! Zgłoś ofertę pracy nie wychodząc z biura!

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi!

Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia!

 W ramach usług elektronicznych, korzystając ze strony praca.gov.pl, istnieje możliwość wypełnienia i przesłania elektronicznie do Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach następujących wniosków:

 • wniosek o dokonanie rejestracji, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy;
 • uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy;
 • wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej;
 • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy;
 • zgłoszenie oferty pracy;
 • wniosek o wydanie zaświadczenia;
 • pismo do Urzędu.

Złożenie dokumentu poprzez platformę praca.gov.pl – krok po kroku, co należy zrobić:

1. Aby skorzystać z usługi należy wybrać jedną z dwóch opcji:

 • wysłać dokument bez tworzenia indywidualnego konta użytkownika – w takiej sytuacji odpowiedź ze strony Urzędu nadejdzie pocztą,
 • lub utworzyć indywidualne konto użytkownika (instrukcja znajduje się w poniższym linku: https://www.praca.gov.pl/eurzad/pomoc/index.html)

2. Kolejnym krokiem jest wybranie dotyczącej nas zakładki oraz interesującego zapytania.

3. Po zdefiniowaniu problemu należy określić adresata wniosku – Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach i przejść do jego edycji.

4. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych informacji, dodaniu koniecznych załączników należy opatrzyć wniosek podpisem zaufanym i wysłać do właściwego Urzędu.

5. Po zweryfikowaniu danych na podany podczas składania wniosku adres e-mail zostanie wysłane Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.

Złożenie wniosku (za wyjątkiem złożenia oferty pracy) wymaga podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jak uzyskać profil zaufany ?

NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO PROFIL ZAUFANY MOŻNA POTWIERDZIĆ W:

 • Urzędzie Skarbowym w Łosicach
 • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Łosicach

Dzięki podpisowi profilem zaufanym ePUAP można załatwić wiele spraw urzędowych nie wychodząc z domu:

 • zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
 • złożyć podanie dotyczące:

• wyrejestrowania z tytułu podjęcia pracy czy rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
• zmiany danych osobowych,
• zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego:

• okresu rejestracji,
• podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,
• okresów pobierania świadczeń i wysokości tych świadczeń,
• ubiegania się o świadczenie przedemerytalne.

 • złożyć ofertę pracy lub oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy dla cudzoziemca.

 

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Marek Adamiuk 2016-02-29 10:40 Odwiedziny: 55617 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl