PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców

  • A – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę w Polsce na podstawie umowy z polskim pracodawcą (mającym siedzibę w Polsce). Tylko w tym przypadku konieczne jest przeprowadzenie „testu rynku pracy”;
  • B – dotyczy cudzoziemca – członka zarządu przedsiębiorcy lub spółki kapitałowej w organizacji przez okres ponad 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
  • C – dotyczy cudzoziemca wykonującego prace u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Polski na okres dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego długoterminową umowa o współpracy z pracodawca zagranicznym. Brak w przepisach wyjaśnienia określenia „długoterminowości umowy”. Należy wnioskować, ze umowa taka nie może być krótsza niż okres, na jaki ma być wydane zezwolenie na prace;
  • D – dotyczy cudzoziemca wykonującego prace u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego żadnej zorganizowanej formy działalności na terytorium Polski, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);
  • E – najrzadziej spotykane, dotyczy sytuacji pozostałych, których nie da się zakwalifikować według innych typów zezwoleń, a mianowicie - cudzoziemca wykonującego prace u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na ponad 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wykonywanie usługi eksportowej, praca w zarządzie przedsiębiorcy, czy delegowanie do pracy w oddziale podmiotu zagranicznego w Polsce.
Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Katowice IntraCOM 2012-11-14 11:41 Odwiedziny: 2217 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl