PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

Międzynarodowe pośrednictwo pracy realizowane jest w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy poprzez EURES (EURopean Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia), będący siecią współpracy europejskich publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy.

Główny zadaniem sieci EURES jest pomoc w swobodnym przepływie pracowników na terenie państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii. Realizacją zadań w ramach sieci w poszczególnych krajach zajmują się doradcy EURES.

Oferowane przez nich usługi to m.in.:

  • międzynarodowe pośrednictwo pracy,
  • pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu,
  • inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
  • informowanie o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich,
  • identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności pracowników.

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia zatrudnienia oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Portale na których można znaleźć informacje na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich, poruszania się na europejskim rynku pracy, a także konkretne oferty pracy za granicą:

KONTAKT:

Pośrednik pracy: Edyta Bobryk - pok. 52
tel. 83 357 19 52
e-mail:

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Barbara Duda 2015-12-03 12:04 Odwiedziny: 1564 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl