PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy Pracodawcom w wyborze kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Doradcy Zawodowi m.in.:

  • pomagają w doborze kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez analizę predyspozycji kandydatów wytypowanych przez pośrednika pracy, określenie ich doświadczenia, kwalifikacji oraz umiejętności, niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku zgłoszonym w ofercie pracy i sporządzenie charakterystyki kandydata;
  • kierują na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
  • pomagają we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników, która polega na przeprowadzeniu indywidualnej porady zawodowej dla osób wskazanych przez pracodawcę, z uwzględnieniem ścieżek szkolenia i kształcenia oraz przedstawieniu możliwości rozwoju zawodowego.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

  • dostępności usług dla pracodawców;
  • dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
  • równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego;
  • bezpłatności usług;
  • poufności i ochrony danych osobowych korzystających z usług doradców zawodowych.

POMOC PRACODAWCOM Z ZAKRESU PORADNICTWA ZAWODOWEGO REALIZOWANA JEST NA WNIOSEK PRACODAWCY!

Informację sporządzono na podstawie:

  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 t.j.)

KONTAKT:

Doradca zawodowy : Monika Chudek – pok.56

tel. 83 357 19 56
e-mail: ,

 

Doradca zawodowy: Katarzyna Demianiuk – pok.50

tel. 83 357 19 50
e-mail: ,

Przydatne linki:

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Barbara Duda 2017-06-07 09:12 Odwiedziny: 1662 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl