PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG

EURES jest siecią współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, działających w obszarze zatrudnienia (takich jak np. związki zawodowe, organizacje pracodawców), wspierających mobilność pracowników na poziomie międzynarodowym i transgranicznym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – kraje UE oraz Norwegia, Islandia i Szwajcaria.

Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwić swobodny przepływ pracowników na terenie EOG poprzez:

  • międzynarodowe pośrednictwo pracy,
  • informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów.

Sieć EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z EOG, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich.

Cele i zadania EURES:

  • umożliwienie poszukującym zatrudnia oraz pracodawcom dostępu do informacji i doradztwa, ułatwiajacego przepływ pracowników oraz przejrzystość rynku pracy na terenie EOG;
  • wymiana pomiędzy partnerami sieci EURES wszystkich informacji na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy;
  • stworzenie prawdziwego europejskiego rynku poprzez poprawę warunków swobodnego przepływu pracowników wewnątrz EOG, promując jak największą przejrzystość rynków;
  • wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, promując usługi na rzecz pracowników i pracodawców, a także wszystkich innych obywateli pragnących skorzystać ze swobody przepływu osób w EOG.

Usługi EURES w Polsce świadczone są przez doradców EURES i asystentów EURES z wojewódzkich urzędów pracy oraz pośredników pracy w powiatowych urzędach pracy, którzy wykonują zadania przewidziane dla sieci EURES. Koordynacją udziału polskich publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES zajmuje się Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

KONTAKT :

Pośrednik Pracy I stopnia: Edyta Bobryk - pokój nr 52
tel.: 83 357 19 52
e-mail:

Strony EURES:

Europejskie CV:

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Edyta Bobryk 2016-01-29 11:04 Odwiedziny: 1973 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl