PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

2017-02-15

Nabór Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

Wniosków w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie łosickim (II)” będą przyjmowane od dnia 20.02.2017 r. do dnia 28.02.2017 r.

2017-02-15

Nabór Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

Wniosków w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łosickim (II)” będą przyjmowane od dnia 20.02.2017 r. do dnia 28.02.2017 r.

2017-02-15

Nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosków w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie łosickim (II)” przyjmowane będą od dnia 01.03.2017r. do dnia 10.03.2017r.

Zobacz wszystkie aktualności

Oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy
Odwiedziny: 446035 strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl