PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

Znaleziono 687 wiadomości.

(2017-12-20)

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce od 01.01.2018 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzane od 1 stycznia 2018 r.
(2017-12-07)

Przedłużeniu naboru Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie łosickim (II)”.

Przedłużeniu naboru Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie łosickim (II)”.
(2017-12-05)

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Siedlcach zwrócił się z prośbą o zamieszczenie informacji skierowanej do osób zainteresowanych czynną służbą wojskową.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Siedlcach zwrócił się z prośbą o zamieszczenie informacji skierowanej do osób zainteresowanych czynną służbą wojskową.
(2017-11-28)

Zaproszenie do udziału w Krajowym Seminarium Informacyjnym

Zaproszenie do udziału w Krajowym Seminarium Informacyjnym
(2017-11-28)

Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach

Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach
(2017-11-28)

„Mazowiecka Akademia Językowa certyfikowane szkolenia językowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach”

„Mazowiecka Akademia Językowa – certyfikowane szkolenia językowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach”
(2017-11-28)

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym na temat jakości usług świadczonych przez Urząd - Ankieta dla Pracodawców

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym na temat jakości usług świadczonych przez Urząd - Ankieta dla Pracodawców
(2017-11-28)

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym na temat jakości usług świadczonych przez Urząd - Ankieta dla Bezrobotnych

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym na temat jakości usług świadczonych przez Urząd - Ankieta dla Bezrobotnych

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl