PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu oferujemy:

  •  pośrednictwo pracy
  •  poradnictwo zawodowe
  •  szkolenia
  •  refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy
  •  jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Usługi i instrumenty rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Katowice IntraCOM 2012-11-09 10:12 Odwiedziny: 1528 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl