PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Rejestracja przez Internet

Rejestracji można dokonać na dwa sposoby:

  • Zgłoszenie do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach – jest to tzw. „wstępna rejestracja” w Urzędzie, nie wymaga podpisania formularza podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie i złożenia oświadczenia. Termin (w tym godzina) zgłoszenia w urzędzie w celu sfinalizowania rejestracji jest ustalany podczas dokonywania „wstępnej rejestracji” i nie może być dłuższy niż 7 dni od przekazania danych, dzięki czemu możemy zagwarantować szybką obsługę, bez konieczności czekania w kolejce.
  • Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach– jest to pełna rejestracja i nie wymaga wizyty w urzędzie w celu uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Do formularza rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Formularz należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Dniem rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie. Obowiązkowy termin zgłoszenia do pośrednika pracy dla osób z prawem do zasiłku wyznaczany jest w ciągu 7 dni, natomiast dla osób bez prawa w ciągu 30 dni od zarejestrowania.

 

Rejestracja przez Internet krok po kroku

Oferujemy nowoczesny system zgłoszenia do rejestracji przez Internet, dzięki któremu łatwiej i szybciej skorzystasz z usług rejestracji.

Jeżeli chcesz skorzystać z usługi, a nie posiadasz w domu dostępu do Internetu uzyskasz tę możliwość bezpłatnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach, Sala Informacji Zawodowej i Poradnictwa Grupowego od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Krok 1

Zgłoszenia do rejestracji bezpośrednio w naszym Urzędzie można dokonać klikając na zakładkę Usługi elektroniczne - Rejestracja on-line. Ukaże się strona publicznych służb zatrudnienia, gdzie należy wybrać „zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej” lub „zgłoszenie do rejestracji poszukującej pracy”

Krok 2

Należy uzupełnić ankietę, na podstawie której ustalony zostanie status na rynku pracy. Po wypełnieniu danych nastąpi przekierowanie do ścieżki rejestracji – wybieramy „zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy”.

Krok 3

Otrzymujemy informacje, jakie dane są niezbędne do uzupełnienia formularza elektronicznego (dodanie załączników podczas uzupełnienia formularza nie jest wymagane przy tego typu rejestracji), wykaz dokumentów wymaganych do rejestracji, które należy posiadać podczas wizyty w powiatowym urzędzie pracy i najbliższy wolny termin wizyty dostępny w PUP Łosice.

Krok 4

Należy uzupełnić dane osobowe i adresowe:

(obowiązkowe jest uzupełnienie pól w czerwonej ramce)

• dane identyfikacyjne,

• dane adresowe,

• dane Urzędu Skarbowego

• dane Narodowego funduszu Zdrowia

Krok 5

Uzupełniamy dane szczegółowe:

• posiadane kwalifikacje (wykształcenie, zawody, znajomość języków, uprawnienia, umiejętności),

• stopień niepełnosprawności (jeżeli dotyczy),

• okresy zatrudnienia i pozostałe okresy uprawniające do przyznania zasiłku,

• informację o członkach rodziny,

• oczekiwania rejestrowanego,

Krok 6

Uzupełniamy dane dodatkowe.

Krok 7

W zakładce „dane kontaktowe” należy wybrać kontakt listowny, nr telefonu i jeśli posiadamy e-mail.

Krok 8

Po zapoznaniu się z prawami i obowiązkami oraz warunkami zachowania statusu oraz akceptacji oświadczeń otrzymamy informację, że dokument zgłoszeniowy został prawidłowo wypełniony i zostanie wysłany do wybranego urzędu.

System wyznaczy najbliższy wolny termin, godzinę i miejsce wizyty (termin wizyty można zmienić), który należy zatwierdzić.

 

Zgłoszenie do rejestracji przez Internet nie jest rejestracją. Rejestracja nastąpi z dniem zgłoszenia się z kompletem dokumentów w terminie wyznaczonym przez urząd podczas zgłoszenia. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonej godziny zgłoszenia do rejestracji. W przypadku niestawienia się na wizytę rejestracyjną wszystkie podane uprzednio dane zostaną usunięte z systemu.

WAŻNE: Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać status osoby bezrobotnej i poszukującej pracy zamieszczone są na naszej stronie www.pup.losice.pl w zakładce - „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy”. Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji przed dokonaniem rejestracji, co pozwoli Państwu na zaoszczędzenie czasu i właściwe przygotowanie niezbędnych dokumentów.

Osoba do kontaktu:

 Starszy Inspektor Powiatowy: Dorota Kowieska - pok. 60
tel. 83 357 19 60
e-mail:

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Dorota Kowieska 2016-02-07 21:01 Odwiedziny: 2437 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl