PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

Co to jest EURES?

EURES (European Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z innymi organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi związanymi ze sprawami zatrudnienia, takimi jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne. Całość koordynowana jest przez Komisję Europejską, która powołała EURES w celu informowania, doradztwa i pośrednictwa dla poszukujących pracy w całej Europie.

Fundamentalnym zadaniem EURES jest świadczenie usług dla poszukujących i oferujących pracę, a także dla wszystkich mieszkańców EOG, w skład którego wchodzą obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, posiadających prawo do swobodnego przemieszczania się i którzy chcieliby z niego skorzystać.

Głównym celem EURES jest:

  • umożliwianie poszukującym pracy jak i pracodawcom dostępu do informacji oraz doradztwa, które ułatwia przepływ siły roboczej i przejrzystość rynku pracy na terenie EOG,
  • wymiana pomiędzy partnerami sieci wszystkich informacji na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy,
  • stworzenie jednolitego europejskiego rynku pracy poprzez poprawę warunków swobodnego przepływu pracowników na terenie EOG.

Bardzo ważnym narzędziem sieci EURES jest internetowy Portal Mobilności Zawodowej EURES (http://ec.europa.eu/eures/).

System informacyjny sieci EURES ma do zaoferowania wszelkiego rodzaju informacje dotyczące analiz rynku pracy wszystkich krajów i regionów, praktyczne informacje na temat warunków życia i zatrudnienia, bezpieczeństwa socjalnego, podjęcia studiów czy też znalezienia mieszkania, itp.

Na stronach EURES znajdują się również oferty pracy przedstawiane przez publiczne służby zatrudnienia. Pracodawcy chcący zamieścić swoją ofertę pracy w bazie EURES powinni skontaktować się z Asystentem EURES z Powiatowego Urzędu Pracy.

KONTAKT:

Pośrednik pracy: Edyta Bobryk, pok. 52 - I piętro
tel. 83 357 19 52
e-mail:

Informacje na temat pośrednictwa pracy EURES oraz aktualnych ofert pracy za granicą znajdziesz na stronie: www.eures.praca.gov.pl

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Barbara Duda 2015-12-03 12:01 Odwiedziny: 1580 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl